Disclaimer

Carglass nv respecteert uw privacy. Uw gegevens worden opgenomen in een sollicitantenbestand, dat vertrouwelijk wordt behandeld. Zo kunnen we nagaan of u in aanmerking komt voor (toekomstige) functies bij Carglass nv en zullen we u mogelijk contacteren. We zullen uw gegevens niet langer dan 2 jaar bewaren. Bovendien houdt u altijd inzagerecht tot uw gegevens en mag u steeds verbetering of aanpassing daarvan vragen, door Carglass nv schriftelijk daarom te verzoeken mits voorlegging van een kopie van uw identiteitskaart.

Meer informatie vindt u bij het Openbaar Register van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.